Arvot ja tavoitteet

Turvallinen ja matalan kynnyksen peliyhteisö

Turvallisuus, yhteisöllisyys, moninaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen sekä myönteinen pelikulttuuri ovat keskiössä Pelimiitin kaikessa toiminnassa.

Alla on kerrottu tarkemmin Pelimiitin arvoista ja kasvatuksellisista tavoitteista. Lisäksi tältä sivulta löytyy linkit tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä tietosuoja- ja henkilörekisteriotteeseen (PDF-tiedostot).

Sivun alalaitaan on listattu linkkejä eri pelipalveluiden tietosuojaselosteisiin sekä toimintaamme ohjaaviin lakeihin.


Arvoja ja kasvatuksellisia tavoitteita:

Yhteisöllisyys ja inhimillisyys
 • Pelimiitti on matalan kynnyksen peliyhteisö, jossa saa olla juuri sellainen kuin on. Moninaisuus on rikkaus!
 • Läsnäolo, kuunteleminen ja kohtaaminen
 • Paikkoja yhdessä tekemiselle, ajan viettämiselle ja harrastamiselle
Osallisuus ja vaikuttaminen
 • Pelimiitti toimii alustana eri ikäisten vapaaehtoisten omaehtoiselle, pelikulttuuriin liittyvälle toiminnalle.
 • Yhdessä tekemisen kulttuuri – ei jumituta hierarkioihin, vaan päätämme, suunnittelemme ja teemme tätä yhdessä.
 • Vapaaehtoistoiminnan joustavat rakenteet sekä yksilöllinen huomiointi muun muassa tehtäväkuvien muotoilussa lisäävät toimintaan sitoutumista ja vapaaehtoisten hyvinvointia.
 • Erilaisten vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen on tärkeää, jotta mahdollisimman moni voisi löytää itselleen sopivimman tavan vaikuttaa.
 • Keräämme palautetta ja ideoita monia eri väyliä pitkin (keskustelut, palaute- ja ideakyselyt, Padlet-seinä jne.). Toteutamme esille nostettuja toiveita ja ideoita parhaamme mukaan ja vapaaehtoisresurssimme huomioiden.
 • Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Seisomme ”Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia” -sanoman takana 100 prosenttisesti.
 • Sanomme ei kiusaamiselle, syrjinnälle, häirinnälle ja rasismille – ja kyllä moninaiselle, turvalliselle ja myönteiselle pelikulttuurille.
 • Olemme mukana ”Syrjinnästä vapaa alue” -kampanjassa
 • Pelimiitille on laadittu turvallisemman tilan periaatteet sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
 • Olemme nimittäneet yhdenvertaisuusvastaavan sekä häirintäyhdyshenkilöt, jotka pitävät huolen yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja toiminnan turvallisuudesta.
 • Häirinnästä ym. epäasiallisesta kohtelusta voi ilmoittaa anonyymisti häirintälomakkeella:
syrjinnästä vapaa alue pelimiitti
Myönteinen pelikulttuuri
 • Eri ikäiset ja tasoiset pelaajat saavat tulla mukaan toimintaan. Emme arvota pelaajia kertyneiden pelituntien, tietokoneosien/muun pelikaluston tai ”harrastamisen tason” mukaan, vaan jokainen on tervetullut juuri sellaisena peliharrastajana/pelaajana kuin on.
 • Sitoudumme non-toxic -käytöksen edistämiseen ja puutumme, jos toiminnassa havaitaan esim. seksististä, rasistista, ableistista ym. vastaavaa puhetta tai muuta toimintaa.
 • Pyrimme toimintamme kautta edistämään niin nuorten, vanhempien lkuin myös kasvatusalalla työskentelevien pelisivistystä ja pelilukutaitoa.
 • Pyrimme vähentämään pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja.


Create your website with WordPress.com
Aloitus