Kasvatustyö

Pelisivistystä edistävää nuorisotyötä verkon yli!

Pelimiitin toiminta on kasvatuksellista ja tavoitteellista. Tekemäämme työtä avaavat parhaiten verkkonuorisotyön, digitaalisen nuorisotyön sekä peli- ja mediakasvatuksen käsitteet.


Verkkonuorisotyö ja digitaalinen nuorisotyö

Verkkonuorisotyö voidaan määritellä nuorisotyön toimintamuodoksi, jota toteutetaan verkossa – tähän lukeutuu esimerkiksi Pelimiitin etätoiminta, jota toteutetaan Discordin välityksellä.

EU:n digitalisaatio ja nuoret -asiantuntijaryhmä (2018) on määritellyt digitaaliseen nuorisotyöhön sisältyvän muun muassa (lähde: Verke. Viitattu 28.7.2021):

  • Median tai teknologian hyödyntäminen tai käsitteleminen
  • Ei ole nuorisotyön menetelmä, vaan se voi sisältyä mihin tahansa nuorisotyön muotoon
  • Digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen tulee aina tukea nuorisotyön tavoitteita, arvoja ja periaatteita
  • Voi tapahtua niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä ja myös hybridinä (sekä että)

Pelikasvatus

Mediakasvatuksen alle kuuluva pelikasvatus on kasvatuksellista toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään pelaamiseen liittyviä haittoja, parantamaan pelilukutaitoa sekä lisäämään tietoa pelaamisen eri ulottuvuuksista. Pelikasvatus ei käsitä pelkästään digitaalista pelaamista, vaan myös muut peliharrastamisen muodot ja ilmiöt.

Pelikasvatuksen tutkija Mikko Meriläinen on väitöskirjassaan määritellyt viisi teesiä pelikasvatukselle (lähde: Meriläinen, Mikko 2020. Kohti pelisivistystä – Nuorten digitaalinen pelaaminen ja pelihaitat kotien kasvatuskysymyksenä. Viitattu 28.7.2021):

  • Pelikasvatus perustuu pelisivistykseen ja toteuttaa sitä
  • Pelikasvatus on yksilöllistä, ymmärtävää ja elävää
  • Pelikasvatus on tietoista ja tiedostavaa toimintaa
  • Pelikasvatus on keskustelevaa ja osallistavaa
  • Pelikasvatuksessa keskitytään osallisuuteen ja tasapainoon riskien sijaan

Jos verkkonuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä peli- ja mediakasvatus alkoivat kiinnostamaan, suosittelemme tutustumaan näihin materiaaleihin ja sivustoihin:


Lait, strategiat ja muut linjaukset

Edellisten linjausten ja teesien lisäksi Pelimiitin toimintaa ohjaavat myös eri lait, kuten esimerkiksi nuorisolaki  ja kuvaohjelmalaki.

Myös osa 4H-liiton strategian 2020-2022 painopisteistä (esimerkiksi vapaaehtoisten roolin vahvistaminen ja tekemällä oppiminen) antavat suuntaviivoja toimintaamme.

Pelimiitti on muotoillut kasvatuksellisia tavoitteitaan infograafin muotoon. Arvoihimme ja tavoitteisiimme voit tutustua Arvot ja tavoitteet -välilehdeltä.

Create your website with WordPress.com
Aloitus