Yhteistyö

Myönteistä pelikulttuuria edistetään yhteisvoimin!

Mielestämme yhteistyössä on voimaa. Yhdistämällä ennakkoluulottomasti ja luovasti eri ihmisten ja toimijoiden tietämystä ja osaamista ammattialat, kunta- ym. rajat ylittävästi saadaan paljon hienoa ja hyvää aikaiseksi!

”Noilla on kilpailevaa toimintaa, voi ei!” -ajattelumallin sijaan olemme sitä mieltä, että yhteisestä tekemisestä enemmän hyötyy sekä järjestäjät että aivan erityisesti ne, joille toimintaa halutaan suunnata. Teemme mielellämme yhteistyötä muiden pelikulttuurista, -toiminnasta ja -kasvatuksesta innostuneiden tahojen kanssa.

Toivomme, että kanssamme yhteistyötä tavalla tai toisella tekevä taho jakaa samoja arvoja Pelimiitin kanssa – muun muassa:

  • Myönteisen ja moninaisen pelikulttuurin edistäminen
  • Matalakynnyksisyys ja turvallisuus pelitoiminnassa ja -kulttuurissa
  • Pelisivistyksen ja monilukutaidon edistäminen
  • Osallisuus ja osallistujalähtöisyys
  • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja rasisminvastaisuus
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys

Lue lisää Pelimiitin arvoista ja tavoitteista:

Esimerkkejä yhteistyökuvioista ja -tahoista:

pelimiitin peliviikko
shelter gameroom yhteistyö
reload-kahvit pelimiitti
pelimiitti loves assembly
nuorten mediapaja taitotupa
poromagia yhteistyö
pelimuruset yhteistyö
cryo ry yhteistyö
paladins suomi discord-yhteisö yhteistyö

Muita yhteistyössä toteutettuja tapahtumia,
vierailuja ym. vastaavia:


Lahjoitukset:

Create your website with WordPress.com
Aloitus